Pogoji uporabe


Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Street tour, d.o.o., Portorož (v nadaljevanju Street tour) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Ti splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira Street tour ali touroperator, katerega Street tour zastopa.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v turističnem aranžmaju.

Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani v poslovalnici, kjer Street tour kot organizator posreduje svoje storitve in na spletni strani podjetja www.street-tour.com.

V primeru telefonske prodaje in prodaje preko e-maila oz. internetne strani se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko spleta naročil turistični aranžma ali darilni bon. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Street tour in se nanjo nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Street tour, v katerikoli Street tour-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Prijava pomeni sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja v skladu s programom potovanja ter temi splošnimi pogoji in je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino oz. stroške prijave, ki znašajo 30,00 Eur na prijavnico (voucher).

Pri sestavi kompleksnih ponudb Street tour zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 50,00 Eur. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Za aranžmaje, kjer Street tour ni organizator potovanj, se zaračunavajo stroški prijave navedeni v programu organizatorja potovanja.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko Street tour prejme plačilo na transakcijski račun Street tour d.o.o. Ob prijavi je potnik dolžan plačati prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v turističnem aranžmaju. Preostali del plača potnik najmanj 30 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. Plačilo hkrati pomeni, da je stranka seznanjena s splošnimi pogoji.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnico/voucher in/ali potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

Potnik lahko plača samo z nakazilom na transakcijski račun Street tour d.o.o. V primeru vračila plačila Street tour v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov transakcijski račun, seveda, če je do njega upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Street tour si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju, sprememb v tarifah prevoznikov ali sprememb cen goriva, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Street tour potnika obvesti najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. Stranka ima možnost odstopa od pogodbe, če je povečanje cene višje od 10% vrednosti aranžmaja.

Street tour lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Street tour ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Street tour lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Različni popusti se medsebojno ne seštevajo. Npr. za last minute pakete in pakete s promocijskimi popusti, se popust za mladoporočence in upokojence ne upošteva.

SPLETNA PRODAJA DARILNIH BONOV

 

 1. Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja Street tour d.o.o. na spletni strani www.street-tour.com.

 

Street tour d.o.o. (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred  nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene oz. vrednosti darilnih bonov. Vrednost darilnega bona označi kupec. Darilni boni imajo običajno vrednost 50 Eur, 150 Eur in 250 Eur. Vrednost bona vključuje DDV. Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

 

Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.

 

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

 

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

 

 1. Nakup

Na spletni strani www.galerijaokusov.si je omogočen nakup darilnih bonov z označenimi vrednostmi.

 

Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonom. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določilih teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.

 

Iz seznama darilnih bonov kupec najprej izbere bon z izbrano vrednostjo in ga doda v košarico nakupa. Kupec lahko v košarico nakupa neomejeno število bonov, za vse bone pa veljajo enaki pogoji nakupa bonov.

 

Kupec ob nakupu posreduje oz. vpiše naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • e-mail
 • telefonska številka

 Nato označi način plačila in način prevzema bona.

 

Po zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

 

 1. Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna preko spletne strani, in sicer preko sistema paypal, s kreditnimi karticami (preko sistema paypal), po predračunu prodajalca ali fizično na blagajni prodajalca. Kupec označi način plačila. Plačilo preko spleta z bančno kartico se opravi v okolju, ki ga varuje in upravlja družba PayPal, priznana s strani bančnih ustanov.

 

Kupec izbere način prevzema naročenih darilnih bonov, in sicer preko e- naslova v obliki pdf, ali na sedežu prodajalca Street tour d.o.o., Liminjanska 94a, 6320 Portorož na podlagi predhodnega naročila. Prevzem darilnih bonov na sedežu prodajalca se lahko izvrši v času obratovanja.

 

 1. Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov ali ga ne prevzame fizično na sedežu prodajalca.

 

Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja.

 

Veljavnost darilnih bonov je 1 (eno) leto od dne izdaje. Koriščenje bona je potrebno napovedati ob naročilu aranžmaja v agenciji oziroma javiti na prevozi@street-tour.com ali tel. št. +386(0)5 677 04 38 v primeru spletnega naročila aranžmaja.

 

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna. Prav tako ni možno podaljšanje njegove veljavnosti, ali zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila. Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat.

 

Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

 • identifikacijska številka
 • vrednost bona
 • datum izdaje bona
 • veljaven in unovčljiv
 • podpis izdajatelja

Kupec je upravičen uveljavljati prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.

 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (Street tour d.o.o., Liminjanska 94a, 6320 Portorož, prevozi@street-tour.com) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

 

 1. Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bom uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

Vsi osebni podatki kupcev se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Ti podatki se obdelujejo na spletni strani banke in jih je potrebno pri ponovnem nakupu ponovno navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča varne transakcije.

 

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.

 

 1. Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na razpolago elektronski naslov prevozi@street-tour.com ali tel. št. +386(0)5 677 04 38 .

 

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

 

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Na prodajnem mestu prodajalca se mora kupec izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki, ali ga prevzame osebno na sedežu prodajalca. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Osnovna cena aranžmaja zajema storitve, ki so navedene v programu pod rubriko »vključeno v ceni« oz. »v ceno je vključeno« oz. »cena vključuje«. Dodatne storitve in doplačila, ki niso izrecno vključene v osnovni ceni aranžmaja, so v posameznem programu navedene v rubriki »doplačila« in jih potnik plača posebej.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja in jih potnik plača posebej ob prijavi (t.j. enoposteljna soba, kabine na ladji, dodatni obroki, posebna prehrana, zavarovanje rizika odpovedi, zavarovanje z asistenco v tujini ipd.) ali na kraju samem (t.j. vstopnine). V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Street tour pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpoved aranžma, je dolžan Street tour-u povrniti administrativne stroške v višini 30,00 Eur na napotnico oz. voucher.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

 • 45 do 36 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja
 • 35 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
 • 28 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 70% cene aranžmaja
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
 • 7 do en delovni dan do 15:00 ure pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90% cene aranžmaja
Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi - 100% cene aranžmaja.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Street tour ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Street tour narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s strani Street tour, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Street tour zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, najpozneje pa v osmih dneh pred začetkom potovanja spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Street tour potniku administrativne stroške v višini 30,00 Eur, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Za aranžmaje, kjer Street tour ni organizator potovanja, se zaračunavajo stroški spremembe navedeni v programu organizatorja.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Potnik lahko na svoje stroške ob prijavi potovanja sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri zavarovalnici. Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakup letalskih kart. Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s Splošnimi pogoji za zavarovanje rizika odpovedi potovanj, zavarovančevo odpoved in/ali neudeležbo potovanja zaradi enen izmed v nadaljevanju navedenih nevarnosti, nastalih po sklenitvi zavarovanja, ki jih zavarovalec izbere glede na obliko kritja in sicer:

a) OSNOVNO KRITJE: nnezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca; nosečnost; nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki ne potujejo z zavarovancem.

b) RAZŠIRJENO KRITJE: premoženjska škoda; poziv sodnih in upravnih organov; nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas; sprejem v novo službo; vložitev ločitvenega zahtevka pred skupnim potovanjem zakoncev; pomanjkanje snega v času smučarske sezone; izbruh epidemije in/ali pandemije; presaditev organov; zdravljenje v zdravilišču, operacija.

V  omenjenih primerih je potnik dolžan zavarovalnici predložiti ustrezna listinska dokazila.

Zavarovalno kritje začne veljati prvi delovni dan po izvršenem plačilu!

Zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja zavarovanca, ki je odpovedal potovanje oziroma se ga ni mogel udeležiti zaradi enega izmed dogodkov navedenih v posamezni širini jamstva. Zavarovalnica krije tudi stroške odpovedi potnikov, ki so skupaj z zavarovancem sklenili pogodbo o potovanju in so navedeni na isti polici o zavarovanju in sicer procentualno glede na število potnikov: če sta dva, za vsakega po eno polovico; če so trije, za vsakega po eno tretjino; če so štirje, za vsakega po eno četrtino, in tako naprej. Zavarovana oseba je dolžna zavarovalcu takoj prijaviti zavarovalni primer. V kolikor tega ne stori takoj, krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil zavarovanec dolžan plačati ob takojšnjem pismenem obvestilu zavarovalcu.

Zavarovalna premija za riziko odpovedi, ki se plača ob plačilu rezervacije, se v primeru nastopa zavarovalnega primera potniku oz. drugi upravičeni osebi ne vrača, saj je le-to prostovoljno in je zavarovalno razmerje treba skleniti prej ter plačati zavarovalno premijo zavarovalnici. V primeru, da potnik na lastno željo ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, po vrnitvi ni upravičen do povračila stroškov. Zahtevka za uveljavitev rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. Ne glede na plačan riziko odpovedi ima Street tour v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve prijavnine oz. stroškov prijave, ki znašajo 30,00 Eur po napotnici/voucherju in pri nakupu letalskih kart tudi do povrnitve stroškov rezervacije, ki znašajo 20,00 Eur po osebi.

Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko  katere je sklenjeno zavarovanje. Pri tem se uporabljajo Splošni pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj zavarovalnice, ki so tudi priloženi k ponudbi oziroma pogodbi.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi plačanega rizika odpovedi.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi rizika odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni plačal rizika odpovedi, ima Street tour pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Street tour oziroma pooblaščena oseba Street tour lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Street tour v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Street tour bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA TUJINO Z ASISTENCO CORIS

Zdravstveno zavarovanje za tujino z asistenco Coris NI vključeno v ceni programa in ga po želji potnika urejamo skupinsko oziroma individualno, odvisno od velikosti skupine, po veljavnem ceniku zavarovalnice.
 

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Street tour si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja. Street tour si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje sedem dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v turističnem aranžmaju navedeno število potnikov.

Najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu je naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.
V primerih, ko Street tour izrecno pisno jamči odhod oziroma »garantira odhod« ne more odpovedati potovanja. Street tour si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Street tour pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Street tour lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Street tour, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Street tour.

Street tour si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega  reda ali nastopa všje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Street tour ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Street tour ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potniku zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Street tour odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Street tourove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Street tour potnika nemudoma obvesti. Street tour ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Street tour-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Street tour namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Street tour za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v kater potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevane. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Street tour po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Street tour, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma, če je izdaja vizuma zavrnjena. Stroškov pridobitve vizumov Street tour potniku ne vrača. Street tour ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Street tour pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Street tour-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, na počitnice v SLOVENIJI, HRVAŠKI z lastnim prevozom, Street tour obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO najkasneje teden dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Street tour ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema ... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omenjene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase.

Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Street tour ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, vlakov, avtobusov, ladij ipd.)

TOČNOST PREVOZNIKOV

Street tour ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Street tour-ja je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Street tour ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali Street tour-ovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali stroškov.
 

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Street tour bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Street tour za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Street tour, zato Street tour za njih ne odgovarja.

Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10:00 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Street tour ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati tudi na kraju samem Street tour-ovemu vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v roku 2 (dveh) mesecev po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Street tour ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik mora pisno reklamacijo poslati na naslov: Street tour d.o.o., Liminjanska cesta 94 a, 6320 Portorož in priložiti ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Street tour take reklamacije ne bo obravnaval. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Street tour mora čim prej oziroma najkasneje v 8 dneh rešiti reklamacijo, če ta ni sporna; če je sporna, pa odgovoriti najkasneje v 8 dneh po prejemu pritožbe.

Če po krivdi Street tour ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Street tour pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V VEČPOSTELJNIH SOBAH IN/ALI SPALNIH KABINAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik prepusti Street tour, da se mu potrudi najti sopotnika/e na istem turističnem aranžmaju ali potovanju, s katerim/i bo delil več posteljno sobo/spalno kabino, oz., ki je/so pripravljen/i z njim deliti več posteljno sobo/spalno kabino.

Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo oz. enoposteljno/dvoposteljno/troposteljno spalno kabino v primeru, da takega/takih potnika/potnikov posamezno prijavljenemu potniku Street tour ni uspel najti.

V primeru, da posamezno prijavljenemu potniku Street tour najde sopotnika/e v skladu s to točko, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi ali spalni kabini, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

V primeru pa, da eden ali več sopotnikov kasneje stornira turistični aranžma ali potovanje, mora/jo drugi sopotnik/i plačati doplačilo za enoposteljno sobo oz. enoposteljno/dvoposteljno/troposteljno spalno kabino.

ZA ARANŽMAJE, KJER STREET TOUR NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da Street tour ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Street tour prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Street tour. V primeru dogovora o plačilu na transakcijski račun Street tour  je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Popusti veljajo samo na osnovno ceno in ne na doplačila oz. dodatke.

Pogoj in višina posameznega popusta sta določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Street tour vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporablja samo za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. To pomeni, da Street tour zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje s pošiljanjem prijavnice za izlet ali potovanje, ob podpisu katere dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje njegovih osebnih podatkov za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Street tour osebnih podatkov potnikov in ostalih uporabnikov ne bo posredovala tretjim osebam. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Street tour opravljajo storitve (npr. hoteli, letalske družbe, zavarovalnice, ...) bodo podatki posredovani izključno za izvedbo njihovih storitev. Ta podjetja so obvezana, da dostop do posredovanih osebnih podatkov uporabljajo izključno za izvrševanje svojega dela.

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo osebnih podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na izlet ali potovanje.

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Street tour je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kopru.

Portorož, september 2019

Zagotovite si najboljše akcijske ponudbe s prijavo na naše novice

MZG