Sofinanciranje


Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP
»E-POSLOVANJE 2019-2022«


V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje STREET TOUR, d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Digitalizacija poslovnih procesov Street tour”.

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.

Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.

Rezultati operacije:
- digitalizacija nastopa na sejmu,
- vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
- vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
- izdelan produktno-prodajni video,
- krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 41.900,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.330,00 EUR. Trajala bo do avgusta 2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Zagotovite si najboljše akcijske ponudbe s prijavo na naše novice

MZG